De leerlingen van groep 5/6 van de Schute in Biggekerke hebben hun ouders geïnterviewd over hun lievelingsboek. Alle vaders en moeders hebben er enthousiast over verteld. De meeste ouder kwamen vroeger wel in de bieb of biebbus en vonden dat erg leuk. Ook in Somalië!
Een aantal kinderen heeft het lievelingsboek meegenomen om het te laten zien aan de klas. Sommige worden nu nog steeds gelezen in en zijn te leen in de bus.

De KB heeft de website www.jeugdbibliotheek.nl gelanceerd. Op deze site is inspiratie te vinden voor de leukste leesboeken. Maar ook enorm handig voor het maken van een werkstuk. De website helpt je om een boek, e-boek of andere materialen op de juiste plek te regelen.

gevoelsmonstersDe gevoelsmonsters nodigen uit om over gevoelens te praten. De lesmap bevat een set van 25 stripfiguurtjes in A3-formaat die allemaal een ander gevoel uitdrukken. Geheel zonder woorden, alleen door naar de kaarten te kijken, zijn kinderen makkelijk in staat gevoelens te (h)erkennen en om er daarna de woorden bij te vinden. Dit kan een goed uitgangspunt zijn voor een klassikale les, maar het is uiteraard ook individueel in te zetten.

De kaarten zijn uitermate geschikt voor het creëren van een vriendelijke warme, plezierige sfeer en ze nodigen uit tot geanimeerde gesprekken.

O.a. te gebruiken bij weerbaarheidsprogramma’s, anti-pestprogramma’s, mindfulness e.d.

verhalenkofferWilt u een les geven over de Europese Unie? Leen dan de Europese Verhalenkoffer bij de Columbus

De koffer zit vol spannende (voorlees)verhalen met opdrachten en bijbehorende voorwerpen voor leerlingen van groep 5 t/m 8. De koffer bevat tien verhalen. Bij elk verhaal bevat de koffer een souvenir, een foto of attribuut. Het doel van de koffer is om op speelse wijze Europese thema’s duidelijk te maken.
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn geen verhalen beschikbaar, maar wel enkele creatieve opdrachten, met als thema: ‘Op reis’.

Kijk voor meer informatie op de site van de Europese Commissie.

Open BoekDe afgelopen maanden zijn de leescoördinatoren van de scholen met een Bibliotheek op School bijgeschoold. Ze hebben de cursus ‘Open Boek’ gevolgd en hebben daarnaast een leesplan voor hun school opgesteld.
De komende jaren gaan de leescoördinatoren samen met de leesconsulenten van de Columbus het leesplezier van leerlingen vergroten.
Want meer lezen is beter in taal!

kinderjuryDe Nederlandse Kinderjury gaat weer van start! De Kinderjury stimuleert leerlingen tot het lezen van meer én meer diverse boeken. Deelname leidt tot verhitte discussies onder leerlingen over wat een mooi boek is en mondt uit in een spannende strijd om de meeste stemmen. Kortom, een goede aanleiding om het lezen weer onder de aandacht te brengen!
De boeken die afgelopen jaar zijn uitgebracht dingen mee naar de titel. In de Columbus zijn deze boeken te herkennen aan het logo van de kinderjury op de rug van het boek.

De Bee-Bot is een programmeerbare robot voor het basisonderwijs. Met de Bee-Bot kunnen kinderen op een slimme en leuke wijze leren programmeren. De kinderen krijgen tevens een beter ruimtelijk inzicht tijdens het werken met de robot. De Bee-Bot kan de commando’s voorwaarts, achterwaarts, draai naar links en draai naar rechts uitvoeren.
De Bee-bot is geschikt voor kinderen van groep 2-4. De activiteit is uit te voeren in de Columbus met ca. 4 leerlingen.

Op woensdag 10 december heeft burgemeester Marcel Fränzel de Bibliotheek op school op basisschool De Zuidvliet geopend. Daarmee is het de eerste basisschool in de gemeente Noord Beveland die met het landelijke concept van ‘de Bibliotheek op school’ (dBOS) gaat werken.
De Columbus en De Zuidvliet werken voortaan structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.

Kun jij met alle 9 afbeeldingen een verhaal maken?

Story Cubes is een visuele verhalengenerator en een niet- competitief spel voor één of meerdere spelers.
De Dobbelstenen zetten je aan tot denken, spreken tot de verbeelding en verbeteren de gespreksvaardigheden.

Er zijn geen foute antwoorden. Het doel is om met de dobbelstenen je verbeelding op gang te helpen.

Op maandag 29 september heeft burgemeester Van der Zwaag de Bibliotheek op school op basisschool de Goede Polder in Vrouwenpolder geopend. De Goede Polder is de eerste basisschool in de Gemeente Veere die met het landelijke concept van ‘de Bibliotheek op school’ (dBOS) gaat werken.
De Columbus en De Goede Polder werken voortaan structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.