De nieuwe Onderwijsservicebus, de Columbus!

DeColumbusDe Zeeuwse Bibliotheek heeft in nauw overleg met het primair onderwijs een nieuw concept ontwikkeld voor een voorziening die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de ondersteuning van de scholen m.n. in kleine kernen op het platteland. Het gaat om de ontwikkeling van de Columbus, een mobiele onderwijsservicebus die een bijzonder toegevoegde waarde geeft aan leerlingen, docenten, ouders, organisaties die te hebben maken met opvoeding en onderwijs op het platteland.

Dienstverlening aan de scholen

Interieur ColumbusSpecifiek zal de Onderwijsservicebus een belangrijke rol spelen in het leesonderwijs van kinderen op het platteland. Leesbevordering en taalstimulering zullen in de vorm van projecten worden aangeboden aan de scholen in de kernen op het platteland die vaak niet in de gelegenheid zijn om zelf daarvoor materialen aan te schaffen. Een voorbeeld is bijv. aanbod voor de doorlopende leeslijn De Rode Draad.

Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen. De Onderwijsservicebus zal instrumenten zoals de doorlopende leerlijn mediawijsheid ook aanbieden aan de scholen die bezocht worden.

De nieuwe bus zal, naast genoemde taakgebieden diensten aanbieden ter ondersteuning van het informatief onderwijs, zoals een aanbod van leermiddelen van allerlei organisaties met allerlei digitale toepassingen en lespakketten alsmede een specifiek aanbod voor docenten. Aan de hand van thema’s wordt in overleg met het onderwijs een jaarprogramma vastgesteld. Een aantal marktonderzoeken onder de scholen heeft uitgewezen dat men belangstelling heeft voor innovatie van het aanbod van de bibliobus mits dit in relatie is met de kerndoelen van het onderwijs.
Educatieve software op de Surface

In de Onderwijsservicebus staat een zogenaamde Micosoft Surface tafel, waarvoor speciaal allerlei educatieve software voor is ontwikkeld.
Tevens zijn er 6 pc’s aan boord met allerlei digitale content.

De bus heeft een innovatief ontwerp dat door een Belgische architect Eddy Brants is gemaakt. De inrichting is flexibel zodat de ruimte gebruikt kan worden voor presentaties, tentoonstellingen, ontmoetingen, raadplegen van digitale toepassingen.
De oplegger is gebouwd en ingericht door Carrosserie Akkermans en wordt getrokken door een MAN trekker.

Ook voor volwassenen

Na schooltijd is de Columbus ook beschikbaar voor volwassenen.
De verrijdbare boekenkasten worden uitgereden en vervangen door kasten met materialen voor volwassenen.
Men kan in de bus net als in Biblioservicebus ook de OV chipkaart opladen, postzegels kopen, fotokopieën maken, internetten en informatie verkrijgen van allerlei organisaties.